Bộ Giường Ngủ - 61703

- Thương hiệu: Nội thất nhập khẩu HongKong Q&U

- Kích thước giường: 1900*2190*950mm

- Tủ quần áo phòng ngủ 6 cánh: 2405*590*2140mm

- Tủ quần áo phòng ngủ 5 cánh: 2115*590*2140mm

- Tủ quần áo phòng ngủ 4 cánh: 1605*590*2140

- Kích thước Tab: 535*395*475mm

 

Liên hệ