Bộ giường ngủ trẻ em - 6603

- Thương hiệu: Nội thất nhập khẩu HongKong Q&U

- Giường: 1300*2125*1660mm

- Táp đầu giường: 625*395*485mm

Liên hệ