Bộ phòng ngủ trẻ em - 6703

- Thương hiệu: Nội thất nhập khẩu HongKong Q&U

- Giường: 960*2160*1680mm

- Táp đầu giường: 460*405*365mm

Liên hệ