Tủ 5 ngăn - 61075

- Thương hiệu: Q&U

- Tủ 5 ngăn:

+ Kích thước: 545*405*1105mm

- Tủ 4 ngăn:

+ Kích thước: 545*405*915mm

- Tủ 3 ngăn:

+ Kích thước: 545*405*720mm

 

Liên hệ