In 2019, exports 2 billion tons of producs for foreign market
27 T09
In 2019, exports 2 billion tons of producs for foreign market
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut...
Xem thêm
Việt Nam có hơn 96 triệu người, đông dân thứ 15 thế giới
11 T07
Việt Nam có hơn 96 triệu người, đông dân thứ 15 thế giới
Tính đến tháng 4/2019, tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng...
Xem thêm
Bí thư Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh
10 T07
Bí thư Quảng Nam được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam 56 tuổi, từng có nhiều năm công tác ở ngành thanh tra, nội chính ở địa phương.
Xem thêm